11-12-14

Dato:11-12-14

Tidspunkt:19:30 - 22:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Heliosvænget 164E, 5250 Odense SV

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Ja

Dagsorden

1. Punkter til eventuelt

2. Beramning af mødet

3. Godkendelse af dagsorden

4. Økonomi

5. Scramasax opdaterin på husrådsmøde

6. Generalforsamling

7. Nyt om ture

- KMM

- Spøttrup

- Nyborg

- Haderslev

8. Opgaver

- Åbne / lukkevagter

- Solhverv

- Hjemmeside / Conventus

9. Hold / afdelinger

- Borgerkrig / 1864

- Løverne

10. Postkasse

11. Medlemsstatus

12. Eventuelt

13. Punkter til næste møde

14. Dato for næste møde

 

Vedhæftede filer:

Referatet

1. Punkter til eventuelt

se nedenstående

2. Beramning af mødet

Til vi er færdig

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Økonomi

Fremlagt af Kasseren og godkendt

5. Scramasax opdaterin på husrådsmøde

Møde mandag d. 8 december, bodeling foretaget og udflytning aftalt

Købt reolsystem for 500,-

Værktøj mv. checkes i det nye år og prioteret indkøbsliste laves

6. Generalforsamling

Fastsat til lørdag d. 28 februar 2015

7. Nyt om ture

- KMM, kontrakt modtaget, underskrives, kofter laves

- Spøttrup, bekræftet, vi skal arrangere fightnight

- Nyborg, afventer tilmeldingsmail

- Haderslev, modtaget binvititation 29-31 maj 2015

- HMD

8. Opgaver

- Åbne / lukkevagter, nyt skema fra nytår

- Solhverv, lørdag d. 13/12, 22 deltagere

- Hjemmeside / Conventus, abonnementsløsning virker på hjemmesiden

9. Hold / afdelinger

- Borgerkrig / 1864, ønsker ingen fast dag, men en weekend om måneden

- Løverne

10. Postkasse, intet

11. Medlemsstatus, 40 medlemmer

12. Eventuelt

- Nye ture, spørg medlemmerne

- Turledelse, udvides med flere end bestyrelsen

- Referat / mødeindkaldelser ud tidligere, skal de nok komme

- Ungdomshold

- Der skal udarbejdes en ryge, alkohol og stof politik

- Kæledyr på ture og i lokaler samt andre politiker nedskrives

13. Punkter til næste møde

-Generalforsamling, oplæg til turbeskrivelse og velkomstmappe

14. Dato for næste møde

Tirsdag d. 24 februar kl. 17.00

2014-10-1807-10-2015

MødetPrint

Dato:18-10-14

Tidspunkt:14:00 - 23:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Solbakken 23

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Ja

 

Dagsorden

 

1. Punkter til evt.

2. Beramning af møde

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Økonomi

5. Scramasax's opsigelse og lokaler fremadrettet

6. Generalforsamling

7. Nyt om ture

1. Nyborg evaluering

2. Næste års ture

3. Turreglement

4. Organisering og turledelse

8. Opgaver og udvalg

1. Arbejdsweekender

2. Åbne/lukkevagter

3. Solhverv

4. Hjemmeside

9. Afdelinger

1. Borgerkrig / 1864

2. Løverne

3. Bueskytter

10. Velkomstmappe

11. Postkasse

12. Medlemsstatus

13. Evt.

14. Punkter til næste møde

15. Næste mødedato

 

 

Vedhæftede filer:

Referatet

 

1. ingen

2. til vi er færdige

3. godkendt

4. økonomi

1. Asger snakker med Kristoffer Borg ang. Maces

2. Kristina snakker folk ang. tilgodehavende.

5 Budgettet viser underskud, der skal genereres ekstra indtægter. Se Bilag. Det er blevet besluttet at vi bliver i lokalerne.

1. B og Asger laver aftale med Scramasax

6 Generalforsamling afholdes d. 28/2-2015 på valg, Formand, Sekretær, menigt bestyrelsesmedlem og suppleant, B. hører Bo om næstformandsposten og Dolberg om Revisorposten

7 Nyt om ture

1. Nyborg evaluering: Næstegang skal turen arrengerets af skriftstærke medlemmer og med rettidig omhu. Turen 2014 fik et lille underskud, med 2 tilmeldte mere vil det havde gået lige op. Varevogns løsningen virkede som det skulle. På kampladsen var de 10 ud af 12, det vil vi gerne se igen næste år. De 3 der stod for det vil skrive en evaluering af turen og sende til bestyrrelsen.

2. Næste års ture 2015 og 2016: KMM, Spøttrup, Nyborg

3. Turreglement: Maddage, se bilag.

4. turledelse, opgaverne skal deles ud på flere hoveder. 5 før og efter tur minimum 3 på tur.se bilag.

Opgaver og udvalg

1. B laver plan over opgaver til weekenderne

2. Liste udsendt og det kører frem til nytår

3. Invitiation sendes ud og på hjemmeside, betaling opsættes

4. Vedtægter, referater mv. lægges ud på hjemmesiden

Afdelinger

1. 1864 har været i Den Fynske landsby i efterårsferien

2. Intet nyt

3. Hold under opstart

8. Der skal laves en velkomstmappe, oplæg til indhold til næste møde

9. Intet

10. 38 medlemmer

11. Holde et åben hus ?

12. Generalforsamling, velkomstmappe

13. Torsdag d. 11/12-14 kl. 19.30 på Heliosvænget

2014-08-1312-11-2014

MødetPrint

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved