13-08-14

Dato:13-08-14

Tidspunkt:19:00 - 21:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Heliosvænget 164 E

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Ja

Dagsorden

Dagsorden

Punkter til evt.

Beramning af møde

Godkendelse af dagsorden.

Økonomi

Nyt om ture

Spøttrup evaluering

HMD evaluering

udlejning til HCA barndomshjem. update

Nyborg

Opgaver og udvalg

Arbejdsweekender

Åbne/lukkevagter

Solhverv

Afdelinger

Postkasse

Medlemsstatus

Evt

Bestyrelsen nu og fremad

Container og kælder

 

11. Punkter til næste møde

 

12. Næste mødedato

 

 

Vedhæftede filer:

Referatet

Dagsorden

Punkter til evt.

Beramning af møde

 

Mødet er berammet til at slutte hurtigst muligt!

 

 

Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden er godkendt

 

 

Økonomi

 

B fremlægger regnskab for perioden 1/1 2014 - 30/8 2014

 

Regnskabet ser fornuftigt ud.

 

Nyt om ture

 

 

Spøttrup evaluering

 

Asger: Ekstragebyret på tilmelding virker ikke - folk kan ikke finde ud af det. Fællestransport virkede ikke efter hensigten - det gjorde ikke turen nemmere. Til gengæld så var det bedre mht opsætning og nedtagning, da der var mange flere folk til rådighed. Containeren var, som altid, en rigtig god ide. Der var rigtig mange nye folk med, desværre også nogle så nye, at alt tøjet var hør! Bør vi have nogle krav til folks udstyr, når de skal med på tur?

 

B: Nedpakning forløb forholdsvis gnidningsfrit

 

HMD evaluering

 

Vi var repræsenteret med ca 6 mand. Indtrykket var, at det var et rigtigt hyggeligt marked - ikke så mange publikummer, men mange aktører. Godt marked for nye, da tempoet er lavt. Der skal være bedre styr på arrangementet fra en turleders side. Økonomien skal køres gennem Skt.Martin, hvis man rejser som gruppe. Alternativet er at tilmelde som privatpersoner, UDEN banneret.

 

udlejning til HCA barndomshjem.

 

Telt skal sættes op i weekenden - B og Søs er på.

 

 

Update Nyborg:

 

Kenlen, Musse og Nicki er turansvarlige. B er mentor. Vi har stadig en udfordring i forhold til, at arrangørerne gerne så flere kæmpere fra vores lejr.

 

 

Berlepsch: Løverne laver en tur derned i oktober. Turgebyret er ca 1000 kr. Der soves i fællestelt, og der er maxvægt på udstyr.

 

 

KMM 2015: Vi har fået tilbudt en kontrakt, 16.000 + moms for at stille 20 mand til storslag + 1 kampshow. Vi påtænker at underskrive kontrakten, Asger skal bare være sikker på at kunne stille det ønslede antal.

 

 

Opgaver og udvalg:

 

Hjemmesiden er blevet opdateret en smule. Asger har snakket med Amandas mor om at hun skal stå for den.

 

Arbejdsweekender: B finder nogle datoer i løbet af efteråret

 

Åbne/lukkevagter: B har lavet et udkast til vagterne. Hvis man har behov for at bytte vagter, skal man gøre det internt.

 

Solhverv: Afholdes d. 13 december 2014. Det skal gentages, at man kun kan komme til festen, hvis man har hjulpet til ved f.eks arbejdsweekender.

 

Afdelinger: Borgerkrigerne har det fantastisk! Der har lige været tur til Sverige, og der er flere ture under opsejling.

 

Løverne har det også godt, de er oppe på 15 betalende medlemmer! Det fungerer rigtig godt med den mere stramme struktur.

 

Postkasse:

 

Medlemsstatus: 42 stk

 

Evt:

 

 

Bestyrelsen nu og fremad: Vi har generalforsamling i Februar 2015. Bo indtræder som næstformand, da Leon har meldt sig ud.

 

Container og kælder: skrider frem langsomt men sikkert. Der ligger stadig grej udenfor, som vi skal have i containeren. Lejeprisen er sat ned til 200 kr pr person pr år.

 

 

11. Punkter til næste møde:

 

Velkomstmappe

 

Turreglement

 

Generalforsamling

 

 

 

12. Næste mødedato: Weekendmøde lørdag d. 18 oktober kl. 14

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved