24-02-15

Dato: 24-02-15

Tidspunkt: 17:00 - 21:00

Titel: Bestyrelsesmøde

Sted: Solbakken 23

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan: Ja

Afholdt: Ja

Arkiveret: Ja

 

 

 

Dagsorden

 

Dagsorden

 

1. Punkter til eventuelt

 

2. Beramning af mødet

 

3. Godkendelse af dagsorden

 

4. Økonomi

 

5. Generalforsamling

 

5.1. Kontingentsatser

 

a. Støttemedlem

 

b. HFO medlem

 

c. Kontingent generelt?

 

6. Politikker / regler

 

- Pædofilipolitik

 

- Husorden

 

-

 

7. Nyt om ture

 

- Kort opdatering

 

8. Opgaver

 

- Opgavelisten Conventus

 

9. Hold / afdelinger

 

- Borgerkrig / 1864

 

- Løverne

 

10. Postkasse

 

11. Medlemsstatus

 

12. Eventuelt

 

12.1 sponsor konkurence

 

12.2 skaf et nyt medlem, få en md. gratis.

 

12.3 skaf støtte medlemmer konkurence

 

13. Punkter til næste møde

 

14. Dato for næste møde

 

 

Vedhæftede filer:

 

 

 

Referatet

 

Dagsorden

 

1. Punkter til eventuelt

 

2. Beramning af mødet

 

Hurtist muligt

 

3. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

 

4. Økonomi

 

Regnskab for 1/1 til 24/2 godkendt

 

5. Generalforsamling

 

5.1. Kontingentsatser

 

a. Støttemedlem

 

100,- om året

 

b. HFO medlem

 

Afventer udmelding fra HFO

 

c. Kontingent generelt?

 

Satser holdes til næste år

 

5.2. Regnskab gennemgået af revisor og godkendt

 

Budget revideret

 

5.3. Formand genopstiller, Sekretær genopstiller ikke, menigt måske, Esben stiller op som suppleant, Dolberg genopstiller som revisor

 

5.4. Formandsberetning lægges op.

 

5.5. Under evt. valg til festudvalg, hjemmesideudvalg, husrådsudvalg.

 

6. Politikker / regler

 

- Pædofilipolitik

 

Dette er en præventiv foranstaltning, ikke fordi der har været en sag, men fordi bestyrelsen har besluttet at indføre en politik på området.

 

Vedtaget, skal lægges ud på hjemmesiden.

 

- Husorden godkendt, er lagt ud på hjemmesiden, en åbenhedspolitik er godkendt og bliver lagt ud på hjemmesiden.

 

- Våbenpolitik, oplæg til næste bestyrelsesmøde.

 

7. Nyt om ture

 

- Kort opdatering

 

8. Opgaver

 

- Opgavelisten Conventus, ryddes op

 

- Arbejdsdag 11/4-15

 

9. Hold / afdelinger

 

- Borgerkrig / 1864, genneralforsamling afholdt 14/2-15, referat kommer i Conventus

 

- Løverne, generalforsamling afholdt 7/2, referat ligger i Conventus

 

- Møde med afdelingsformænd, bestyrelsen finder en dag og indkalder.

 

10. Postkasse, intet

 

11. Medlemsstatus, 39 medlemmer

 

12. Eventuelt

 

12.1 sponsor konkurence,

 

- den der skaffer den største firmakunde til sponsorel får deltagergebyret til spøttrup betalt. Frist 1 juni 2015. alle der skaffer en erhvervskunde får en måneds gratis kontingent.

 

- den der skaffer mindst 10 alm kunder til sponsorel får deltagergebyr til spøttrup betalt, ved flere den der skaffet flest. frist 1 juni 2015. alle der skaffer 10 får en måneds gratis kontingent.

 

12.2 skaf et nyt medlem, få en md. gratis. Når det nye medlem har betalt kontingent i et halvt år får mand en måneds gratis kontingent.

 

12.3 skaf støtte medlemmer konkurence, skaf minimum 15 og vind deltagergebyr til spøttrup, den med flest vinder.

 

13. Punkter til næste møde

 

- Våbenpolitik

 

- Forretningsorden

 

- Opfølgning på generalforsamling, indsendelse af papirer til kommunen.

 

14. Dato for næste møde

 

Fastlægges af den valgte bestyrelse efter generalforsamlingen d. 28/2-15.

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved