Referater 2015

 

 

 

 

 

2014-05-1211-11-2014

MødetPrint

Dato:12-05-14

Tidspunkt:19:00 - 22:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Heliosvænget 164 E, 5250 SV

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Ja

Dagsorden

Punkter til evt.

Beramning af møde

Godkendelse af dagsorden.

Økonomi

åbne og lukkevagter/lokale ansvarlig

Mobilepay Business https://www.danskebank.dk/da-dk/Erhverv/Pages/mobilepaybusiness.aspx ville dette være et fornuftigt supplement til kontantkassen og conventus? Her tænker jeg også i forhold til skyldesedlerne i postkassen. Mange skylde seddeler bliver nemlig oprettet fordi folk ikke har kontanter med.

Nyt om ture

Spøttrup

KMM

Nyborg

HMD

60 års fødselsdags event. evaluering

Pontoppidanskolen event 3. Juni

Skole event 13. Juni - udlejning af telte, prisfastsættelse, eventshow prisliste.

udlejning til HCA barndomshjem.

Opgaver og udvalg

Majfest

Arbejdsweekender

Afdelinger

Postkasse

Medlemsstatus

Evt

Punkter til næste møde

Næste mødedato

 

Vedhæftede filer:

Referatet

tilgår under mødet

til vi er færdige

godkendt

økonomi - godkendt

B laver skema.

mobilepay diskuteret og nedstemt. Skyldeseddeler fortsætter som tidligere.

Nyt om ture

Spøttrup - container er booket, mangler tilladelse til middelertidig placering. Leon fik tilladelse sidste år, vi hører ham om en gentagelse af successen. 8 tilmeldte (7 voksne og 1 barn) 4 måske. Sam har endnu ikke fortalt noget om placering.

KMM - B står for KMM

Nyborg tilmelding - Uden mad fra arrangør. Container placering aftales. Samme plads som sidste år. tilbud på container til nyborg Asger.

HMD - Samme aftale med Valdemars Kompagni som på KMM

eval. Kunden var glad, der kommer muligvis flere events fra andre gæster.

Asger afgiver bindende tilbud snarest. kr. 3000,- ex. moms.

13. juni Enghaveskolen Faaborg. kr. 1000 + moms for første telt inkl transport og opsætning. 400 + moms pr. efterfølgende telt. Kampshow 1000,- pr. show 2 kæmpere + 1 hjælper.

1500 + moms - B ordner dette.

Opgaver og udvalg

20 tilmeldte. Asger hører Kenlen om pladser...

B og Kristina styrer dette med hård hånd!

intet nyt

intet nyt

46 medlemmer 20 i restance.

intet

TEMA: Spøttrup

16/6-14 kl. 19.30

2014-03-3111-11-2014

MødetPrint

Dato:31-03-14

Tidspunkt:19:00 - 21:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Heliosvænget 164 E, 5250 SV

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Ja

Dagsorden

Dagsorden

Bestyrelsesmøde mandag d.31/3 2014

 

 

Punkt 1: Punkter til evt.

 

a; Kofter Løverne

 

Punkt 2: Beramning af møde

 

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden.

 

Punkt 4: Økonomi

 

Punkt 5: Forretningsorden

 

a; åbne og lukkevagter/lokale ansvarlig

 

Punkt 6: Nyt om ture

 

a; Spøttrup

 

b; KMM

 

c; Nyborg

 

d; HMD

 

e; Turgebyrer og frikøb

 

f; turregelement

 

g; km penge

 

h; ekstragebyr ved sen tilmelding

 

i; beslutninger og udmeldinger om disse.

 

j; aldersgrænser for betaling og nedsat betaling.

 

k; krav om indmeldelse ved ikke medlemmers tilmelding til tur. periode? igangværende kalender år eller et år fra dags dato?

 

Punkt 7: Opgaver og udvalg

 

a; Majfest

 

b; Arbejdsweekender

 

Punkt 8: Afdelinger

 

Punkt 9: Postkasse

 

Punkt 10: Medlemsstatus

 

Punkt 11: Evt

 

Punkt 12. Punkter til næste møde

 

Punkt 13: Næste mødedato

 

 

 

Vedhæftede filer:

Referatet

Punkt 1:

a; kofter løverne

 

Punkt 2

 

2100

 

Punkt 3

 

godkendt

 

Punkt 4

 

godkendt

 

punkt 5

 

Rettet og rettelserne bliver udsendt til hele bestyrelsen

 

a; åbne og lukke vagter. Amanda og B

 

punkt 6

 

a; Spøttrup

 

- vi skal bruge teltstørrelser på boder og oversejl. og disse skal sendes til Bo Jaqué.

 

- Container - vi lejer container igen. placering på solbakken tirsdag d. 1/7-14. afhentning på Solbakken onsdag d. 16/7-14 Placering på Spøttrup Fredag d. 18/7-14 mellem 8-16. Afhentning på Spøttrup fra mandag d. 28/7 seneste placering på Solbakken: Tirsdag d. 29/7-14 kl. 1600. 1/8-14 er containeren tom og klar til afhentning igen.

 

b; KMM

 

- Kompagnitur er aflyst

 

- Løverne stiller hold til KMM

 

- Valdemars Kompagni har tilbudt alle interesserede fra SMK at vi kan ligge i lejr ved VK. Madpenge betales til VK og man er selv ansvarlig for person- og udstyrstransport samt sovetelte.

 

c; Nyborg

 

- vi mangler ansvarlige. p.t.

 

d; HMD samme tilbud fra VK som til KMM.

 

e; Muligheden for frikøb fra fællesopgaver fjernes da det splitter fællesskabet i lejren.

 

f; Turinfo og reglement udsendes mail med opdaterede oplysninger til turdeltagere.

 

g; KM penge. B skriver en liste og ligger den i conventus

 

h; kr. 500,- ved for sen tilmeldnig

 

i; B skriver nyhed.

 

j; Asger og Amanda melder sig inhabile. 0-1 år Gratis. 1-3 år 25% af prisen. 4-18 50% af prisen.

 

k; 1 års kontingent fra d.d. og frem + turgebyr

 

punkt 7 opgaver og udvalg

 

a; Majfest - nyhed og udsendes på¨SMS, mail og facebook, Amanda sender og snakker med Kenlen, Asger opretter hold med betaling på conventus, Asger og B sætter op.

 

b; Arbejdsweekender 1weekend inden 1. Juli.

 

Punkt 8: Afdelinger

 

- Løverne har p.t. 6 medlemmer, og stiller hold til KMM

 

- Amerikansk borgerkrig, ingen fremmødte

 

- Trekløveren har fået afslag på kontrakt oplæg til Voergård. Det noteres at bestyrelsen ikke var informeret om afsendelse af juridisk bindende tilbud. Trekløveren har også en del medlemmer der ikke har betalt kontingent.

 

- KDF ingen fremmødte

 

- Kurser intet nyt. Asger overdrager Facebook rettigheder.

 

Punkt 9: Postkasse, intet nyt

 

Punkt 10: Medlemsstatus, 46 medlemmer, 28 med kontingent restancer.

 

Punkt 11: evt.

 

a: Kofter - Løverne. Løverne har bedt om tilladelse til at benytte Skt. Martin Kompagniets logo til kofter. Asger og Amanda melder sig inhabile. Løverne har tilladelse til at benytte SMK's logo til kofter, hold bannere osv.

 

punkt 12: arbejdsweekend, majfest evaluering,

 

Punkt 13: Mandag d. 12/5-14 kl. kl. 1900

 

2014-02-1711-11-2014

MødetPrint

Dato:17-02-14

Tidspunkt:19:00 - 21:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Munkebjergvej 157, 2. tv. 5230 M

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Ja

Dagsorden

Bestyrelsesmøde mandag d.17/2 2014

 

 

Punkt 1: Punkter til evt.

 

Punkt 2: Beramning af møde

 

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden.

 

Punkt 4: Økonomi

 

Punkt 5: Nyt om ture

 

Punkt 6: Opgaver og udvalg

 

Punkt 7: Afdelinger

 

Punkt 8: Postkasse

 

Punkt 9: Medlemsstatus

 

Punkt 10: Evt

 

Punt 11. Punkter til næste møde

 

Punkt 12: Næste mødedato

 

 

 

 

Vedhæftede filer:

Referatet

Punkt 1:

 

Udlejning af lokaler/ Scramasax

 

Vilkår for ikke-medlemmer på ture

 

Nøgler

 

Generalforsamling opføgning

 

 

Punkt 2:

 

Mødet forventes at slutte kl.21.00

 

 

Punkt 3:

 

Dagsorden er godkendt

 

 

Punkt 4:

 

Brian gennemgår regnskab for Januar. Der er blevet sparet på varmen i forhold til sidste år. Dette skyldes primært at vi er blevet bedre til at skrue ned for varmen når vi forlader lokalerne. Ellers ingen kommentarer til regnskabet.

 

 

Punkt 5:

 

KMM - der er ingen turansvarlig. Asger laver forespørgsel på FB ang evt frivillige. Hvis ingen melder sig inden d.25/2, bliver turen aflyst.

 

Spøttrup - Asger er turansvarlig. Turplan og tilmelding ligger på FB og på hjemmesiden. Container transport bliver booket efter d.15/5.

 

Nyborg Kampdage - Der er flere turansvarlige på bedding, men ingen har meldt sig endeligt endnu. Asger har snakket med Lasse. Markedet kører igen i år. Hvis vi stiller med rigtig mange deltagere, forventes det at vi deltager 50/50 til storslag.

 

 

Punkt 6:

 

Arbejdsweekend i den kommende weekend, kl.10 - 16. Container indretning. Asger kan være der hele dagen.

 

Amanda begynder at arbejde med Majfest.

 

Husråd: Scramasax's udlejning skal tages op ved næste husråd.

 

Asger snakker med Birgitte ang. hjemmeside.

 

 

Punkt 7:

 

Intet nyt

 

 

Punkt 8:

 

Intet nyt

 

 

Punkt 9:

 

Der er d.d. 46 medlemmer, hvoraf 14 står på den røde liste.

 

 

Punkt 10:

 

Udlejning af lokaler/ Scramasax: er behandlet under pkt.6

 

Vilkår for ikke-medlemmer på ture: Det er vedtaget at ikke-medlemmer skal betale turgebyr + 1 års kontingent, for at kunne deltage på vores ture.

 

Nøgler: B har styr på nøglelisten.

 

Punkt 11:

 

Turgebyr og aldersgrænse for småbørn.

 

Betale sig fri for at arbejde i lejren.

 

Tur reglement, kilometerpenge og beslutninger på skrift

 

Ekstragebyr for for sen tilmelding

 

Lås til varelageret

 

Gennemgang af procedure for nøglebærere

 

Planlægning af arbejdsweekender i sommerens løb

 

 

Punkt 12:

 

Mandag d.31 marts 2014

 

Kommentar

Alle kan se kommentarenVis brugerens profilBo Reng Nielsen kom ikke til møde17-02-14 19:01

2014-01-2711-11-2014

MødetPrint

Dato:27-01-14

Tidspunkt:19:00 - 21:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Munkebjergvej 157, 2. tv 5230 Odense S

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Ja

Dagsorden

Tema: Generalforsamling

 

Bestyrelsens huskeseddel til generalforsamlingen.

Tidspunkt: Opgave:

Senest 1 oktober året før - Dato for det kommende års generalforsamling fastlægges.

Senest 4 uger før - Indkaldelse til generalforsamlingen udarbejdes og mailes til

Senest 4 uger før - Regnskab er klart til revisors gennemgang og godkendelse

Senest 1 uge før - Bestyrelsen mødes og gennemgår formandens beretning

medlemmerne, kopi ophænges i lokalerne.

- Bestyrelsen mødes og gennemgår regnskab efter revisors gennemsyn

- Bestyrelsen mødes og gennemgår budget

- Bestyrelsen mødes og samler indkomne forslag

- Bestyrelsen mødes og fastlægger forslag til næste års kontingent

- Bestyrelsen mødes og fastlægger om de bestyrelsesmedlemmer der er

på valg ifgl. Vedtægterne det pågældende år modtager genvalg.

- Bestyrelsen mødes og fastlægger om der er bestyrelsesmedlemmer

der udtræder af bestyrelsen i utide ifgl. Vedtægterne og der derfor skal

vælges nye på generalforsamlingen.

- Bestyrelsen mødes og samler indkomne opstillinger til valg til

bestyrelsen.

- Bestyrelsen mødes og fastlægger om bestyrelsen har ting til: pkt. 8 Evt.

- Bestyrelsen mødes og udpeger et bestyrelsesmedlem der samler

Dagsorden og indkomne forslag (pkt. 4Ƴ) og regnskab og budget til et

print til udlevering til medlemmer på dagen. Dette medlem medbringer

et print (mail) eller original af de indkomne forslag og opstillinger.

- Bestyrelsen mødes og udpeger et bestyrelsesmedlem der indsamler

papier og underskrifter til indsendelse til kommunen. Alle bestyrelses-

medlemmer er forpligtet til at enten maile materiale (formandsberetning,

revideret regnskab, budget mv.) til kontakt-mail eller uploade i

Conventus inden generalforsamlingen.

- Bestyrelsen mødes og beslutter om der skal være kaffe og kage mv. til

generalforsamlingen og udpeger ansvarlig til indkøb og klargøring.

Udmiddelbart efter generalforsamlingen: Den nyvalgte bestyrelses mødes og

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen: Bestyrelsen mødes og følger op på evt.

fastlægger dato og sted for næste bestyrelsesmøde.

mangler ved ovenstående.

- Forretningsorden gennemgås.

 

 

Vedhæftede filer:

Referatet

Tema: Generalforsamling

 

 

 

tilstede: Asger, Leon, B

afbud: Bjørn, Kristina

ikke tilstede: Bo

 

Bestyrelsens huskeseddel til generalforsamlingen.

Tidspunkt: Opgave:

Senest 1 oktober året før - Dato for det kommende års generalforsamling fastlægges. - done

Senest 4 uger før - Indkaldelse til generalforsamlingen udarbejdes og mailes til medlemmerne, kopi ophænges i lokalerne. - Done

Senest 4 uger før - Regnskab er klart til revisors gennemgang og godkendelse - done

Senest 1 uge før - Bestyrelsen mødes og gennemgår formandens beretning - done

- Bestyrelsen mødes og gennemgår regnskab efter revisors gennemsyn - godkendt

- Bestyrelsen mødes og gennemgår budget - godkendt

- Bestyrelsen mødes og samler indkomne forslag - done

- Bestyrelsen mødes og fastlægger forslag til næste års kontingent - done

- Bestyrelsen mødes og fastlægger om de bestyrelsesmedlemmer der er på valg ifgl. Vedtægterne det pågældende år modtager genvalg. Bo Reng modtager ikke genvalg, Brian Christensen modtager genvalg, Leon Hansen modtager genvalg.

- Bestyrelsen mødes og fastlægger om der er bestyrelsesmedlemmer der udtræder af bestyrelsen i utide ifgl. Vedtægterne og der derfor skal vælges nye på generalforsamlingen. - Bjørn Nielsen forlader bestyrelsen i utide

- Bestyrelsen mødes og samler indkomne opstillinger til valg til bestyrelsen. Leon og B har opstillet til bestyrelsen.

- Bestyrelsen mødes og fastlægger om bestyrelsen har ting til: pkt. 8 Evt. 1)Info om ture ; 2)Info om lager ; 3)præsentation af afdelingsformænd

- Bestyrelsen mødes og udpeger et bestyrelsesmedlem der samler

Dagsorden og indkomne forslag (pkt. 4+5) og regnskab og budget til et

print til udlevering til medlemmer på dagen. Dette medlem medbringer

et print (mail) eller original af de indkomne forslag og opstillinger. - B klarer dette.

- Bestyrelsen mødes og udpeger et bestyrelsesmedlem der indsamler

papier og underskrifter til indsendelse til kommunen. Alle bestyrelses-

medlemmer er forpligtet til at enten maile materiale (formandsberetning,

revideret regnskab, budget mv.) til kontakt-mail eller uploade i

Conventus inden generalforsamlingen. - B klarer dette.

- Bestyrelsen mødes og beslutter om der skal være kaffe og kage mv. til

generalforsamlingen og udpeger ansvarlig til indkøb og klargøring. done B og Div kagebagere.

Udmiddelbart efter generalforsamlingen:

Den nyvalgte bestyrelses mødes og fastlægger dato og sted for næste bestyrelsesmøde.

Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen:

Bestyrelsen mødes og følger op på evt. mangler ved ovenstående.

- Forretningsorden gennemgås.

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved