07-06-16

Dato:07-06-16

Tidspunkt:19:30 - 20:30

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Solbakken 23

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Nej

Arkiver mødet

Dagsorden

1. Punkter til eventuelt

 

2. Beramning af mødet

 

3. Godkendelse af dagsorden

 

4. Økonomi

 

5. Nyt om ture

 

- Evaluering KMM

 

- Spøttrup

 

- Event 17 juni

 

-Nyborg

 

6. OMD

 

7. Opgaver

 

- Sommerfest

 

- Arbejdsdag

 

- Conventus

 

- Oprydning

 

8. Hold / afdelinger

 

- Borgerkrig / 1864

 

- OMC

 

9. Postkasse

 

10. Medlemsstatus

 

11. Eventuelt

 

12. Punkter til næste møde

 

13. Dato for næste møde

 

 

Vedhæftede filer:

 

Referatet

punkter til evt

Bårring Handelshus

1 time

godkendt

økonomi, ser sund ud vi ligger foran budgettet. underpunkt 2 og 3 Asger melder sig inhabil og forlader lokalet.

vi skal sætte penge af til vedligehold af bygningen

4 nye borde pris ca 3000,00 kr

kister som kan bruges som transport kasser. 4 stk pris 1500,00kr pr stk.

Nyt om ture

evaluering KMM

Økonomi 46,5 deltagere, overskud på kr 8034,-

vi er glade for de 2 varerbiler, som blev brugt i stedet containeren. + 2 trailere

Teltene lå godt, skal meddeles/ tegnes ind på kort inden afgang.

Spøttrup

alt kører efter planen, vi arbejder på kassevogne.

Mjød indkøb, Simon undersøger mulighed for postordrermjød

event 17. juni

mødes på solbakken kl. 1600

mangler hjælpere og dommere

Nyborg

Musse tager ansvar for dette.

11. - 12. sep.

OMD

møde torsdag d. 9/6-16, PR

uddel flyers

Opgaver

Sommerfest eval. Bedre intern kommunikation i bestyrelsen - ansvarsfordeling skrives ned, Facebook, kalender og nyhedsfeed holdes opdateret og synkroniseret.

arbejdsdag d. 9/7-16 kl. 10-17 udstyr + oprydning og rengørring

conventus se 7.1

oprydning - mere obs på oprydning fra bestyrelsens side.

Hold/ afdelinger

Borgerkrig / 1864

event i 2017 25-28 maj, kontingent betaling for medlemmer af borgerkrigen

OMC

2 aktive kæmpere stiller hold med hansetropperne

afvikling er ikke på tale endnu. even d. 17 har startet en god udvikling.

Postkasse

medlemsstatus 45 - 50

evt.

Bårring Handelshus

Vi ønsker pudslebord på toilettet på 1. salen.

Spøttrup og OMD

Tirsdag d. 5/7-16 kl. 1930

 

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved