07-09-16

Dato:07-09-16

Tidspunkt:19:30 - 21:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Solbakken 23, 5260 Odense S

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Nej

Arkiver mødet

Dagsorden

1. Punkter til eventuelt

 

- ønske om ændrede mødetidspunkter

 

2. Beramning af mødet

 

3. Godkendelse af dagsorden

 

4. Økonomi

 

5. Nyt om ture

 

- Evaluering Spøttrup

 

- Evaluering OMD

 

7. Opgaver

 

- Vinter Solhverv

 

- Arbejdsdag

 

- Conventus

 

- Oprydning

 

8. Hold / afdelinger

 

- Borgerkrig / 1864

 

- OMC

 

- Vikinger

 

9. Postkasse

 

10. Medlemsstatus

 

11. Eventuelt

 

12. Punkter til næste møde

 

13. Dato for næste møde

 

Vedhæftede filer:

 

Referatet

ingen

2100

godkendt

Godkendt

Nyt om ture

Spøttrup evaluering, Mange gnidninger mellem medlemmer. Beliggenhed var hyggelig, mange gnidninger. Godt opbygget lejr, det gav publikum lyst til at komme ind og kigge. Der er ærgeligt at der kun er en deltager til storslag. Vi vil gerne være mere synlige i storslag med andet end vandbærer og komisk indspark. Mangel på fællesbål, Mere lys i fællestelt, Spændende med Spøttrups fremtidsplaner om mere levendegørelse, men vi er i tvivl om hvor publikum og vi som forening passer ind.

Esben ønsker spørgsmål om fællesture taget op på generalforsamling

.

OMD evaluering,

 

Kompagniet startede med at være 17 mennesker i arbejdsgruppen, og til sidst var vi 4 tilbage, som har stået for arbejsopgaver

 

​Opgaver som folk havde taget på sig, blev ikke løst, og folk er faldet fra uden at svare på om de har løst og afleveret de opgaver de var nået til og de 4 personer stod med hele arbejdet

 

Det er besluttet at koge dette ned til en 4 mands arbejdsgruppe, som udsender flere arbejdsopgaver til andre med hård hånd.

 

Overholdelse af aftaler imellem Kim (KMM) og arrangørgruppen.

Aftaler lavet med kim indbefatter mange flere ekstra arbejsopgaver end er beregnet hjemmefra

 

 

Det føltes at medlemmer har udvist stor arrogance ved deres reaktioner og har nærmest angrebet ansvars personer, grundet forventninger til hvor meget man skulle stå for, ifht at man får en gratis tur, og gratis mad for at deltage fra arrangerende forening

 

Vi har ikke hørt fra kommunen ifht lokation 2017, og er derfor ikke istand til at melde noget ud på dette

og er nødt til at melde kraftigt ud til kommunen ang deadline

 

Efter markedet har der været tilbagemeldinger fra gæster og udefrakommende at de vil gerne have været frivillig. Flere timer til de frivillige efter frivillegs ønske

 

Diskussioner mellem medlemmer ift. opgavefordelinger.

Frivviligt arbejde, Vi har ikke anskaffet nok frivvilige, og vi har derfor haft situationer hvor aftaler imellem frivillige og arrangører ikke er blevet overholdt

 

Folk der har sagt at de kom har ikke meldt fravær til ansvarshavende

Det resulterer i et stort arbejde som ikke bliver overholdt imellem arrangører og frivilige

 

Forventningsafstemning fra os til KMM var at vi skulle stille folk til at stå i bar, samt stille folk til at afholde turnering, ikke at stille dette op.

 

Flere flyres til omdeling under markedet - god effekt. evt. op til.

 

2500 gæster

 

Ros fra publikum

 

Forslag: en til besvarelse af foreningsmail.

indmeldelsestelt med foreningsinfo

 

forventet SMK vikinger til 2017

 

Bedre planlægning ift. evt andre markeder i SMK regi.

 

Mereinfo til Medlemmer ift. forventningsafstemning.

 

Mere info generelt til aktører, publikum osv.

 

Bodsholdere - masser positiv feedback fra bodsholdere og andre aktører ift. marked og ikke ift publikumsantal

 

Medlemmer - Massiv kritik ift. arbejdsopgaver.

Hals, Stygge Krumpen og et tysk marked i '18

Amerikansk borgerkrig tur til koldinghus snart

Opgaver - udskudt til oktobermøde

Hold og afdelinger

OMC - ikke fremmødt

Amerikansk Borgerkrig

Napoleons event i '17

Årlig event og landsorganisation under SMK

Vikinger - Fjønboerne

møde d. 16. sidste hånd på vedtægter, mødes med rep fra hoved best. efter d. 16. sep.

intet

41 medlemmer 31/8-16

evt

mødetider. det stilles til forslag at vi flytter mødet.

punkter til næste møde

se opgaver

dato

4/10 - 2016 kl. 1930

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved