28-12-16

Dato:28-12-16

Tidspunkt:19:30 - 23:00

Titel:Bestyrelsesmøde

Sted:Heliosvænget 164E, 5250 Odense SV

Gruppe: Bestyrelsen

Deltager:

Med på årsplan:Ja

Afholdt:Ja

Arkiveret:Nej

Arkiver mødet

Dagsorden

Generalforsamling

SMK nu og fremad

OMD

Fond

 

Vedhæftede filer:

 

Referatet

Generalforsamling

dato 11/2-2017, kl. 14.00

På valg, Formand, sekrætær, menig, suppleant og revisor.

Formand

Sekrætær

Menig

Suppleant

Revisor, Carsten

Formandsberetning

OMD, Bestyrelsesåret - godt fremmøde, god tone,

Regnskab og Budget

SMK nu og i fremtiden

Hovedbestyrelse og middelalderafdeling skilles ad.

afd. periode 1066-1536

afgrænser middelalderperioden i hold

punkt til generalforsamling

Vedtægter klar

Prik formand?

åbenhed i afdelinger som krav, velkomstmappe/ krav mappe skal laves af alle afd.

Ture

aktivitetskrav på ture

autencitetskrav/godkendelse af turdeltagere

bookingsystem til udstyr.

overskudsdeling fra ture eller betaling for leje af udstyr? 10% til hovedforening dog minimum 250 kr. (weekend) eller 500 kr (uge)

Turleder kurser. cheklister og vejledninger. turlederkasser/mapper

periodeindeling af udstyr, kassation af uautentisk udstyr.

mere brandmateriel

OMD

Dokumenter i OneNote

Turgebyr for OMD vedtaget. Aktivitetskrav, Periodekrav se pkt 2

SMK kontrakt på OMD vagter ved indgang? Kampshow?

Fond

find dato til møde med sælger

advokat på standby

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved