Generaforsamlings Referater

Generalforsamling 201404-11-2014

 

Skt. Martin Kompagniets Generalforsamling 2014

Skt. Martin Kompagniet holder den årlige generalforsamling lørdag d. 8. februar 2013 kl. 14.00, på

Solbakken 23, 5260 Odense S.

Sidste indleveringsdato for forslag er fredag d. 24. januar kl. 20.00. Dette gøres skriftligt til

Formanden

Ønsker du at opstille til bestyrelsen skal dette gøres skriftligt til Formanden inden fredag d. 24.

januar kl. 20.00.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskabet

4. Indkommende forslag

5. Fastsættelse af det næste års kontingent

6. Valg af de bestyrelses medlemmer der er på valg.

7. Valg af revisor hvert år.

8. Eventuelt.

Forslag og opstillinger kan afleveres direkte til Formanden, i postkassen på Solbakken eller på

kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen d. 8/2­14 under

punkt 4 på dagsordnen.

Forslag 1

Det foreslås at der kan stilles op til bestyrelsen, suppleant og revisor på selve generalforsamlingen –

undtagelsesvist.

Forslag 2

Det foreslås at paragraf 7 i vedtægterne ændres fra det nuværende:

§ 7 Våbenvedtægter (i samarbejde med Odense politi)

Stk. 1: Alle våben der bruges til kamp og altid sværd og lange knive.

Afsnit A: Alle nye medlemmer har 1 måned til at erhverve sig en blankvåbentilladelse.

Afsnit B: Bæretilladelse fås først efter minimum 30 timers træning hos instruktør pr våben der ønskes tilladelse til. Tilladelse

udleveres af formand for bestyrelsen til hvert job (tur)

Afsnit C: Efter seks måneders prøvetid kan medlemmet, efter en vurdering fra formanden for bestyrelsen, instruktør og

samtykke fra Odense Politi få bære/anvendetilladelse.

Afsnit D: Ved udstedelse af bære/anvendetilladelse skal alle våben registreres med beskrivelse og foto, som opbevares hos

et medlem af Skt. Martin Kompagniets bestyrelse eller anden udvalgt person.

Afsnit E: Odense Politi forbeholder sig ret til, at et medlems bære/anvendetilladelse inddrages, hvis det skønnes at et

medlemmet ikke lever op til det ansvar og de krav der stilles til ansvarlig anvendelse af våben. Ligeledes skal Bestyrelsen i

Skt. Martin Kompagniet indberette sådanne forhold til Odense Politi.

Afsnit F: Ved et medlems udmeldelse af Skt. Martin Kompagniet vil bestyrelsen kontakte Odense politi inden for en måned

så tilladelsen kan inddrages.

Afsnit G: Unge under 18 kan ikke få bære/anvendetilladelse til blankvåben.

Afsnit H: Kun aktive medlemmer kan få bære og anvende tilladelser til blankvåben

Stk. 2: Slagvåben (eks. morgenstjerne)

Afsnit A: Våbnene må gerne bæres og vises til publikum, men ved kamp skal de ændres til formålet. Dvs. spidse og

skarpe kanter skal fjernes og unødig vægt reduceres.

Stk. 3: Hellebarder

Afsnit A: Må ikke være spidse og skarpe.

Stk. 4: Ved tvivlsspørgsmål eller tolkning af reglerne skal det enkelte medlem rådspørge et medlem af bestyrelsen, som så vil

kontakte Odense Politi, hvis der er yderligere tvivl.

Stk. 5: Skt. Martin Kompagniet skal altid gøre Odense Politi opmærksom på bestyrelsens sammensætning.

Til:

§ 7 Våbenvedtægter

Bestyrelsen udarbejder nødvendige våbenvedtægter i henhold til gældende lovgivning.

Forslag til behandling på generalforsamlingen d. 8/2­14 under

punkt 5 på dagsordnen.

Kontingentsatser pr. 1/3­2014.

Aktive medlemmer: 125,­ kr. pr. måned.

Medlemmer bosat uden for Fyn: 75,­ kr. pr. måned.

Studerende uanset bopæl: 75,­ kr. pr. måned.

Bestyrelsen får mandat til at hæve kontingentsatser med 5% årligt.

 

 

 

Referat af Skt. Martins Generalforsamling 2014.

1) Dirigent og referant. Anne Sophie Wisborg meldte sig

2) Formandens beretning: Godkendt. (Årsberetning. Medlemstal 12: 43, 13:41, mistet 2 stk medlemmer.

Bestyrelsen har været aktive i vedligeholdelse i år. Markeder Kmm, Berlepsch, Spøttrøp og Nyborg. Plus

diverse borgerkrig. Reklame fremstød. Middelalder uge på møntegården. Dette har medvirket 1864 pr.

efterår. Herunder har der været holdt mange kurser. Samt onsdag til kampfolkene. Tirsdag er mere besøgt.

Tak til de medvirkende. Konvensus virker endnu ikke! Hvis det ikke snart virker skal der betales for hjælp.

Kalenderen fås snart til telefon. Container på Spøttrup var en god løsning, og dette skal fortsættes, og

containeren er købt. Amerikansk borgerkrig er ikke tilstedeværende. Folk er ikke tilstede! Husråd med

Kommentarer, ingen.

Regnskab er godkendt, budget 2014 godkendt. Ingen kommentarer tilknyttet.

4) Forslag til vedtægter:

Forslag 1: Godkendt. Man kan fremover stille op på generalforsamlig til bestyrelsen.

Forslag 2: Bestyrelsen skal fremover selv have fungerende kontakt med Fyns Politi, og derved ikke den

enkelte. Annullering af den nuværende aftale. Godkendt.

5) Punkt 5: Hævning af kontingent gyldigt pr. d. 1/3 2014. Plus en stigning på 5% årligt når convensus virker.

6) Bestyrelsesvalg:

Næstformand: Leon Hansen

Kasserer: Brian Christensen

Sekretær: Kristina Thorsen

Menig bestyrelsesmedlem: Amanda Kristiane Vadsholt Vistisen

Suppleant: Bo Reng Nielsen

7) Valg af revisor: Mikkel Dolberg

Skal fægteskolen være den nuværende? Ja. Sådan ca.

Næste års ture (2014, formanden kan ikke årstal)

Kmm 7/6-9/6 2014 (Mangler tur-arrangør, ingen meldte) Pris 1150,- deadline 1/4

Spøttrup Uge 30 2014 1100,-

Nyborg kampmarked.

Betalingen er steget, men transport er nu inkluderet i prisen. Mad og plads er stadig inkluderet. Tilskud til

folk i bil gives nu. Tilmeldinger mm. Står på hjemmesiden

Containeren tømmes og omarrangeres, og der kommer pris på containerplads.

Metalting frabedes, eller bedes fjernet efter endt arbejde. Det samme gælder rengøring, især onsdag.

Evt. en lokaleansvarlig og fast plan for oprydning og rengøring.

Konklusion: Det skal være en fælles opgave, og vi skal blive bedre.

Line tilbyder mod kage at feje hver onsdag. Skema til oprydning foreslås.

Mødet er hermed hævet.

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved