Handelsbetingelser

Handelsbetingelser - Generelt

Foreningsoplysninger

Skt. Martin Kompagniet

Solbakken 23

5260 Odense S

E-mail: kontakt@sktmartinkompagniet.dk

CVR: 29465797

Kontaktperson: Brian Christensen

I denne shop kan der betales med

Dankort og eDankort

Betalingsbetingelser

Alle priser er opgivet i DKK inkl. dansk moms på 25%. Vi bruger sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en Internet browser (kortindehaveren) og en Internet server (forretningen). Det betyder, at de oplysninger, du afgiver ved betaling med Dankort eller kreditkort, beskyttes under overførelsen fra din computer videre til os. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning. På www.betaling.dk/slideshow/sslillu.htm kan du se, hvordan en SSL-betaling gennemføres.

PBS pålægger automatisk kreditkortgebyr.

Handelsbetingelser

Der vil som udgangspunkt ikke være 14 dages fortrydelsesret, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Der kan ved online betaling kun benyttes Dankort.

Handelsbetingelser - Abonnement

 

Køb og betaling af abonnement aftaler

 

 

Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Skt Martin Kompagniet er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

 

 

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Skt Martin Kompagniet må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Skt Martin Kompagniet er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

 

 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

 

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Skt Martin Kompagniet eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 1 måned efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

 

 

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Skt Martin Kompagniet ændres med et varsel på 5 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

 

 

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

 

Fortrydelsesret

 

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

 

Behandling af personoplysninger

 

Skt Martin Kompagniet har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Skt Martin Kompagniet indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

 

 

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

 

 

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

 

 

Ved handel gennem webshoppen på http://www.sktmartinkompagniet.dk/ registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Skt Martin Kompagniet, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

 

 

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

 

 

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Skt Martin Kompagniet som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

 

 

En registreret kan til enhver tid over for Skt Martin Kompagniet gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

 

Skt Martin Kompagniet fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

 

Skt Martin Kompagniet

 

Solbakken 23

 

5260 Odense S

 

CVR-nr: 29465797

 

Tlf.: +45

 

E-mail: kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Kontaktperson: Brian Christensen

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved