Husorden

 

Husorden

Tag din opvask efter dig selv.

 

Ryd op efter dig selv, både dine projekter og det værktøj som du har brugt. Dette gælder også selvom du kommer igen i morgen.

 

Når du forlader lokalerne:

Skru ned for alle radiatorer ned til 1,5

Luk alle vinduer

Fej alle gulve, samt støvsug gulvet i stuen

Tøm skraldespanden

Sluk alt lys

Lås alle hængelåse og døre

 

Opbevaring af personligt udstyr i lokalerne kan kun ske efter aftale med kassereren

 

Opbevaring af personligt udstyr sker på eget ansvar og det er ALTID egen forsikring der skal dække et eventuelt tab.

 

Værksteder:

Brug af værksteder sker ALTID på eget ansvar

 

Ødelægger du værktøj skal dette meddeles til bestyrelsen eller den værkstedsansvarlige.

 

Intagelse af euforiserende stoffer i lokalerne og på Skt. Martin Kompagniets grund er forbudt og vil medføre øjeblikkelig eksklusion af foreningen.

 

Indtagelse af alkohol kan ske i begrænset omfang og hvis man ikke er til gene for de andre medlemmer eller til festlige lejligheder.

 

Rygning er forbudt indendørs dette gælder også E-cigaretter, vandpiber o.lign. Rygning udendørs er tilladt.

 

Kæledyr må ikke medbringes i lokalerne af allergihensyn. Kæledyr må dog gerne medbringes så længe de opholder sig udendørs.

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved